Afrikansk lyrik

Författare
(Urval, förord och författarpresentationer av Per Wästberg.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonnier, Bonnier 1970 Sverige, Stockholm, Stockholm 114 sidor.