Afrikanska utbildningsproblem - föredrag vid en SIDA-konferens i Göteborg, januari 1966

Författare
(Olof Djurfeldt, Åke Holmberg, Ingvar Karlén, Sigge Niwong, O.O. Omololu.)
Genre
Konferenspublikation
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Nordiska Afrikainstitutet 1967 Sverige, Uppsala [4], 47 sidor.