Agamemnon Pjästext

Författare
Aischylos
(Aischylos svensk tolkning: Emil Zilliacus.)
Genre
Drama, Handskrifter
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Stadsteatern 1929 Sverige, Göteborg 77 blad