Agamemnon

Författare
Rabbe Enckell
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Söderström 1949 Finland, Helsingfors 86 sidor.
Wahlström & Widstrand, Handelstr. 1949 Sverige, Stockholm, Tammerfors 86 sidor.
Söderström, Handelstr. 1949 Finland, Helsingfors, Tammerfors 86 sidor.