Ageing, wellbeing and climate change in the arctic - an interdisciplinary a

Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Taylor & Francis Inc 2018 Utgivningsland okänt / Ej specificerat 262 sidor 15.5 cm 978-0-8153-5701-8