Agenda 2, Elevfacit - företagsekonomi

Författare
Sten Albertsson
(Sten Albertsson, Karin Lundberg, Bo Egervall, Daniel Hemberg, Mats Raunås.)
Genre
Läromedel
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sanoma utbildning 2015 Sverige, Stockholm 180 sidor : illustrationer 30 cm 978-91-523-0981-0
Sanoma utbildning 2013 Sverige, Stockholm, Lettland 145 sidor. 30 cm 978-91-523-0976-6