Agent för en patient - om informationens betydelse vid behandlingsval

Författare
Anita Andersson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Förvaltningshögsk., Göteborgs univ. 2000 Seychellerna, Göteborg 46 sidor.