Agentene - skuespill

Författare
Magnar Mikkelsen
Språk
Bokmål
Förlag År Ort Om boken ISBN
Cappelen 1973 , Oslo 103 sidor. 82-02-02713-6