Aggarön i Mälaren - schaktning för ledningsdragning : antikvarisk kontroll : fornlämning Kärrbo 300, Aggarön 1:1, Kärrbo socken, Västerås, Västmanland

Författare
Ulf Alström
(Ulf Alström.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Stiftelsen Kulturmiljövård Mälardalen 2010 Sverige, Västerås 3 sidor. ill. 978-91-86255-81-7