Agne. Sorgespel af L - g

Författare
Per Henrik Ling
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1812 Sverige, Lund, 1812. Tryckt uti Berlingska boktryckeriet [4] , 164 sidor. 8:o.