Agnes von Krusenstjerna

Agnes von Krusenstjerna (1894-1940) debuterade som 23-åring med en flickbok i engelsk stil. Hennes första stora verk blev Tonyserien i tre delar (1922-1926). Mest berömd är romanserien om fröknarna von Pahlen, som kom ut i sju delar åren 1930-35. Ytterligare en romansvit spelar en viktig roll i Agnes von Krusenstjernas författarskap nämligen Fattigadel (1935-37), som omfattar tre delar.

Serien om fröknarna von Pahlen gav på 1930-talet upphov till en lång pressdebatt om öppenhet och moral i litteraturen, de sk Krusenstjernadebatten. Det var framför allt anhopningen av erotiska inslag i Pahlenserien som väckte uppseende. Agnes von Krusenstjerna öppnade här vägen för en mera realistisk skildring av kärlek, äktenskap och familj.

Merete Mazzarella gör i sin monografi den första mer heltäckande analysen av Agnes von Krusenstjernas motivkretsar och följer genom hela hennes författarskap hur teman utvecklas och kommer igen. Rötterna finner Merete Mazzarella i ungdomsverken men lägger huvudvikten vid de tre stora romansviterna. Hon inriktar sig framförallt på kvinnobilderna och visat på den självbiografiska kärna som finns i alla dessa böcker.

De kvinnliga huvudpersonerna i Agnes von Krusenstjernas romaner utvecklar alla olika livsstrategier, men där finns alltid den starka spänningen mellan deras längtan efter att vara fria och viljan till samhörighet som ett olösligt problem. Detta var något som i hög grad präglade Agnes von Krusenstjerna och som Merete Mazzarella lägger särskild vikt vid. Miljöerna och ramarna i Agnes von Krusenstjerna romaner kan kännas gammaldags, men frågeställningarna är fortfarande relevanta, anser Merete Mazzarella, och de existentiella frågorna är chockerande tydliga.

Merete Mazzarella (f 1945), är författare och litteraturkritiker. Hon har doktorerat på en avhandling om Eyvind Johnson och är docent i litteratur vid Helsingfors universitet, där hon undervisar i svensk litteratur. Hon skriver litteraturkritik för Hufvudstabladet och Sydsvenska Dagbladet med särskild bevakning av den finlandsvenska litteraturen. Hon har även publicerat flera böcker, bl a en samling självbiografiska noveller.

Författare
Merete Mazzarella
(Merete Mazzarella.)
Genre
Biografi
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Natur och kultur, Centraltr. 1992 Sverige, Stockholm, Borås 198 sidor. ill. 22 cm
Saga Egmont nnnn 978-87-26-46414-6