Agnes von Krusenstjernas "Helenas första kärlek" - en ideologisk analys av klass och kön

Författare
Catrin Ankh
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Litteraturvetenskapliga institutionen, univ. 1999 Sverige, Stockholm 28 sidor.