Agrara lämningar i Görla - Uppland, Frötuna socken, Görla 9:2 : arkeologisk utredning

Författare
Cecilia Grusmark
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Arkeologiska uppdragsverksamheten (UV Mitt), Riksantikvarieämbetet 2012 Sverige, Hägersten 14 sidor. : ill.