Agricultural Implications of the Fukushima Nuclear Accident

Författare
(Edited by Tomoko M. Nakanishi, Keitaro Tanoi.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Springer 2013 Japan, Tokyo online resource (x, 204 sidor) illustrationer 978-4-431-54328-2