Aguèligatan i Sala - förundersökning i form av schaktningsövervakning : RAÄ 62, Aguèligatan, Sala stadsförsamling, Västmanland

Författare
Ulf Alström
(Ulf Alström.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Stiftelsen Kulturmiljövård Mälardalen 2006 Sverige, Västerås 9 sidor. ill. 978-91-85591-47-3