Agundaborg och Källarholmen - två medeltida "borgar" i Småland - rapport över arkeologiska undersökningar av Agundaborg, RAÄ 39, Agunnaryd socken och Källarholmen, RAÄ 31, Ryssby socken, Ljungby kommun, Kronobergs län

Författare
Martin Hansson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
University of Lund, Institute of archaeology 1999 Sverige, Lund 94 sidor. : diagr., ill., kartor, tab. 91-973734-1-9