Agusastugan - dokumentation - byggnadshistorisk undersökning : Andarums socken, Tomelilla kommun, Skåne län

Författare
Jimmy Juhlin Alftberg
(Jimmy Juhlin Alftberg, Mia Jungskär)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Regionmuseet 2003 Sverige, Kristianstad 32 sidor. : ill.