Aina - berättelse från sista finska kriget

Författare
Jon Olof Åberg
(Med trenne illustrationer)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonnier 1875 Sverige, Stockholm 48 sidor.
Bonnier 1874 Sverige, Stockholm 40 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan