Airborne isocyanates, aminoisocyanates and amines

Författare
Daniel Karlsson
(Daniel Karlsson.)
Genre
theses
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Univ., AM-tr. & reklam 2001 Sverige, Lund, Hässleholm 70 sidor. ill. 25 cm