Airplane design P. 3, Layout design of cockpit, fuselage and empennage : cutaways and inboard profiles

Författare
Jan Roskam
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Roskam Aviation and Engineering 1986 USA, Ottawa, Kan 454 sidor. ill.