Aischylos Orestien

Originaltitel
Oresteia Svenska
Författare
Aischylos
(Aischylos tolkad av Lars Forssell efter en version av Ted Hughes.)
Genre
Drama
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Stockholms stadsteater 2011 Sverige, Stockholm 36, 23, 24 sidor.