Oidipus i Kolonos - Ajas Kvinnorna i Trachis : tre tragedier

Författare
Sofokles
(Sofokles översatta från grekiskan i grundtextens versmått och försedda med inledning och kommentar av Björn Collinder.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Forum, Bohusläningen 1974 Sverige, Stockholm, Uddevalla 205 sidor.
1866 Sverige, Upsala