Akademiker och högre tjänstemän i enskild tjänst - råd och synpunkter i anställningsfrågor

Författare
(Utg. av Sveriges akademikers centralorganisation, SACO)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
utg. 1958 Sverige, Stockholm 23 sidor.