Akademisk afhandling om tjenstehjon, hvilken med den vidtlagfarna juridiska fakultetens bifall af Anders Erik Afzelius ... biträdd af Nils Åkerman Gottländning, till allmän granskning framställes uti den Gustavianska lärosalen den 15 junii 1813. p. v. t. Femte tidehvarfvets andra stycke

Författare
Anders Eric Afzelius
Genre
theses
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1813 Sverige, Upsala tryckt hos Stenhammar och Palmblad, kongl. akad. boktryck [2], 9-14 sidor. 4:o
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan