Aktiebolaget Stille-Werner, Stockholm - återblick på en 100-årig verksamhet

Författare
(Med historik av Ernst Tengwall denna festskrift är red. och utformad av Esselte reklam i samråd med Hans Hedberg)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Esselte 1941 Sverige, Stockholm 79 sidor. : ill.