Aktiva arbetsplatser - om utveckling av arbetsmiljö och arbetsorganisation i demokratiska former

Författare
Lars Erik Karlsson
(Lars Erik Karlsson, Lennart Svensson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Högskolan i Örebro, Arbetsvetenskapligt forum 1997 Sverige, Örebro 132, 13, 4, 10 sidor.