Aktiva elektro-optiska lasertekniker för sjö- och luftmål - sammanfattning och utblick

Författare
Rolf Ragnarsson
(Rolf Ragnarsson och Ove Steinvall)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) 2015 Sverige, Stockholm 29 sidor. : ill.