Aktivitetsbaserad kostnadskalkylering på Vopak Logistics Nordic AB - en studie i skapandet av en ABC-modell

Författare
Tommy Pettersson
(Tommy Pettersson, Oscar Skogsén.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Chalmers tekniska högskola 2007 Sverige, Göteborg 44 sidor. ill.