Aktuelle skattetall, 1984

Språk
Norska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Statistisk sentralbyrå 1985 Norge, Oslo 44 sidor. 82-537-2142-0