Akut medicin

Författare
Erik Ask-Upmark
(Erik Ask-Uppmark)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Almqvist & Wiksell 1969 Sverige, Stockholm 220 sidor.
1966 Sverige, Stockholm 216 sidor.
Almqvist & Wiksell, A & W 1964 Sverige, Stockholm, Uppsala 196 sidor.
Astra, Esselte 1959 Sverige, Södertälje, Stockholm 203 sidor. ill.