Akutt medisin

Författare
Erik Ask-Upmark
(Overs. av Kaare Solheim og Reidar Schou)
Språk
Norska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Reenskaug 1965 Norge, Oslo 192 sidor. : ill.