Akvareller i urval. Litografier 1961-78

Författare
Ola Billgren
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Galleri 69 1979 Sverige, Göteborg 81 sidor. : ill.