Akvifervärmelagring i Lomma - utvärdering

Författare
Leif Nilsson
(Leif Nilsson, Olof Andersson, Thomas Probert.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Statens råd för byggnadsforskning, Svensk byggtjänst distributör, Gotab 1994 Sverige, Stockholm, Solna, Stockholm 86 sidor. ill., diagr., tab. 25 cm
Statens råd för byggnadsforskning, Svensk byggtjänst distributör 1994 Sverige, Stockholm, Solna 86 sidor. : ill., diagr., tab. 25 cm