Alarmering, larm och larmkedjor - Ett komplext organisatoriskt fält

Författare
Rebecca Stenberg
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Linköping University Electronic Press 2016 Sverige, Linköping 34
Linköping Univeristy Electronic Press 2016 Sverige, Linköping 34 sidor.