Albertan perintö

Författare
Maria Lang
(Maria Lang suomentanut Inkeri Pitkänen)
Genre
Roman
Språk
Finska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Gummerus 1978 Finland, Jyväskylä 184 sidor. 20 cm 951-20-1505-6