Alcohol in the world of the 80s - habits, attitudes, preventive policies and voluntary efforts

Författare
Gunno Armyr
(Gunno Armyr, Åke Elmér, Ulrich Herz)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sober (distr.), International council on alcohol and addictions (ICAA) (distr.) 1982 Sverige, Stockholm, Lausanne 224 sidor. : diagr., ill., tab. 22 cm 91-7296-138-4