Aleksander Peczenik memorial seminar - Pufendorf Seminar, Lund, March 10, 2006

Författare
(Kjell Å Modéer ... ed.: Kjell Å Modéer.)
Genre
Konferenspublikation
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Corpus iuris, Media-tr. 2007 Sverige, Lund, Lund 100 sidor. 21 cm 978-91-89186-10-1