Algoritmer för huvudstyrning av dator

Författare
Mikael Aili
(Mikael Aili, Arvid Nilsson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Certec 2003 Sverige, Lund 89 sidor. : ill. (vissa i färg)