Alice Lyttkens - en annoterad förteckning över ett författarskap

Författare
Vera Dettman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1976 Sverige, Borås 26 sidor.