Alice Nordin - skulpturutställning på artium, febr.1920

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1920 Sverige, Hälsingborg
1917 Sverige, Stockholm