Alice i underlandet - 20 myter om Mocambiques ekonomiska och politiska utveckling

Författare
Hans Abrahamsson
(Hans Abrahamsson & Anders Nilsson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Padrigu, Reproservice, CTH 1995 Sverige, Göteborg, Göteborg [4], viii, 77 sidor. tab. 21 cm