Alice och Hjördis - två systrar : dagböcker och brev 1885-1964

Alice och Hjördis Nordin är två snickardöttrar från Brunnsgatan i Stockholm, känsliga, självständiga, fästa vid varandra. De kom in på Konstakademin och hamnade i den skandinaviska konstnärskretsen i Paris. Per Wästberg hittade av en slump systrarnas dagböcker och brev i ett arkiv. Han har lyft fram och levandegjort scener och bekännelser från tonåren till den sena ålderdomen. Alice och Hjördis skriver om erotik, trohet och övergivenhet, om skapande lust, könsroller och familjeband. Deras kamp att förstå sig själva och sin omgivning är ett gripande och allmängiltigt dokument som överträffar det mesta i den samtida kvinnolitteraturen.

Författare
Alice Nordin
(Utgivna och kommenterade av Per Wästberg)
Genre
Biografi
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Wahlström & Widstrand 2004 Sverige, Stockholm 401 sidor., [32] pl.-s. 18 cm 91-46-20438-5
Wahlström & Widstrand 1995 Sverige, Stockholm, Danmark [9] sidor., sidor. 12-401 sidor. 18 cm
Wahlström & Widstrand, Centraltr. 1994 Sverige, Stockholm, Borås 401 sidor., [32] pl.-s. 24 cm