Alison Jackson - confidential

Författare
Alison Jackson
(With essays by Will Self, Charles Glass and William Ewing ed.: Florian Kobler.)
Genre
Bildverk, Bok, Humor
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Taschen 2007 Tyskland, Köln, London 264 sidor. huvudsakligen ill. (vissa i färg) 978-3-8228-4638-4