Alkemi - det gudomliga verket : om människans transformation från bly till guld och medvetandets transcendena immanens

Författare
Katarina Falkenberg
(Katarina Falkenberg & Tommy Westlund.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
2018 Sverige 615 sidor illustrationer 24 cm 978-91-981045-0-9