Alkestis

Originaltitel
Alkestis. Grekiska och tyska
Författare
Euripides
(Euripides herausgegeben, überstezt und kommentiert von Gustav Adolf Seeck.)
Genre
Drama, Bibliografi
Språk
Tyska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Walter de Gruyter c2008 Tyskland, Berlin, New York x, 231 sidor. 24 cm. 3-11-018876-7, 978-3-11-018876-9
Walter de Gruyter 2008 , Berlin, New York Online-Ressource 978-3-11-021158-0
Insel-verlag 1911 Tyskland, Leipzig 2 sidor. l., 48 sidor., 1 l. 24 cm.
Weidmann 1910 Tyskland, Berlin 363 sidor.
Langenscheidtsche Verlagsbuchhandlung 18--? Tyskland, Berlin 116 sidor.