Alkoholen i 80-talets värld, Studieplan - dryckesmönster och nykterhetsinsatser

Författare
Gunno Armyr
(Lars Esaiasson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sober i samarbete med Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet (NBV, Schmidt 1982 Sverige, Stockholm, Helsingborg 21 sidor. 21 cm