Alkoholen i 80-talets värld - dryckesmönster och nykterhetsinsatser

Författare
Gunno Armyr
(Gunno Armyr, Åke Elmér, Ulrich Herz.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sober, Schmidt 1982 Sverige, Stockholm, Helsingborg 208 sidor. diagr., ill., tab. 22 cm
Sober i samarbete med Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet (NBV, Schmidt 1982 Sverige, Stockholm, Helsingborg 21 sidor. 21 cm