Alkoholens tillgänglighet och alkoholskadorna - en litteraturstudie med en lokal tillämpning om effekten av lördagsstängda systembolag på LOB-fall och akutsjukvård i Örebro

Författare
Göran Dahl
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1984 Sverige, Örebro 44 sidor. : tab.