Alkonblåvingen i Älvsborgs samt Göteborgs och Bohus län

Författare
(Thomas Appelqvist ..)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, Göteborgs länstr. 1997 Sverige, Göteborg, Göteborg 36 sidor. ill. (vissa i färg), diagr.