All in, Facit

Författare
Jörgen Gustafsson
(Jörgen Gustafsson, Linda Odén.)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Liber 2012 Sverige, Stockholm, Kina 15 sidor. 24 cm 978-91-47-10442-0